Kampania Google Adwords. Co zrobimy?

 • Skonfigurujemy konto
 • Przygotujemy koncepcję
 • Przeprowadzimy research i określimy grupę docelową oraz lokalizację
 • Przygotujemy reklamy - tekstowe i graficzne
 • Uruchomimy kampanię
 • Przedstawimy raport

Kampania na Facebooku. Jak ją przeprowadzimy?

 • Utworzymy kompletny profil Twojej firmy, sklepu lub inicjatywy
 • Przygotujemy koncepcję
 • Przeprowadzimy research grupy docelowej i określimy zasięg kampanii
 • Przygotujemy reklamy - w tym także unikatowe materiały zdjęciowe i graficzne
 • Uruchomimy kampanię
 • Przedstawimy raport